Store, nye bestillinger bekrefter kvaliteten og egnethet av Tinymesh™ i smartmålere i stor skala i India

Wireless Mesh Network central in Samrt Metering infrastructure

Dato: Moss, 12. mars 2015
Tiny Mesh AS i Moss har de siste dagene mottatt to betydelige ordre på trådløs kommunikasjonsteknologi fra indiske produsenter av automatiske strømmålere.

Den første ordren på 100 000 Tinymesh™ lisenser er mottatt fra en etablert kunde som allerede har installert mere enn 300 000 automatiske målere med Tinymesh™ kommunikasjon. Den andre orden på 200 000 enheter, er fra en ny kunde i samme marked. Med mere enn 600 000 Tinymesh™- baserte automatiske strømmålere i det Indiske markedet, er Tinymesh™ etablert som de- facto markedsleder i et krevende og kompetitivt marked.

Tiny Mesh AS er stolt over å tilby et konkurransedyktig produkt som spiller en nøkkelrolle i utviklingen av Indias energidistribusjon ved å gjøre det ukomplisert å lese hundretusener av strømmålere uten at noen trenger å gå til selve målerne.

De nye ordrene beviser kvaliteten og egnethet av Tinymesh™ som en komplett plattform med lave totale kostnader som kan betydelig forbedre effektiviteten og lønnsomheten for energiselskaper som bruker Tinymesh™ aktiverte smartmålere.

Tinymesh™ teknologi gjør det enkelt å ta i bruk smartmålere, ikke bare i India, men i hele verden. Tinymesh™ baserte smartmålere kan tas i bruk som «walk-by» måleravlesning for senere å gå inn i et AMR system (Automatisk Måleravlesning) eller fullverdig AMI (Avansert Målerinfrastruktur), uten å gjøre endringer på målerne, samtidig som alle varianter kan sameksistere i nettverket.

Tinymesh™ produkter og løsninger er tilgjengelige over hele verden for en hver måleprodusent. Tinymesh™ gjør det enkelt og ukomplisert å skape nye produkter, tjenester og forretningsmodeller ved å gjøre det enklere enn noensinne å koble til, kommunisere med og kontrollere alle typer målere, gatelys, sensorer, utløsere, eiendeler, innretninger, tagger og andre ting som en del av tingenes-internett.

 

Read in English here: Wireless Mesh Network in English

For mer informasjon vennligst ta kontakt.

Availabilty

Tinymesh™ Plug-in Boards and Tinymesh™ Cloud Services are available directly from Tiny Mesh AS. Contact sales@tiny-mesh.com

All Tinymesh™ Modules for SMD mounting are available through the Radiocrafts worldwide distribution network.

 

 

 

...Tinymesh™- Easier and Smarter

Unique TechnologyThe power of Tinymesh™

Tinymesh™ is a powerful and comprehensive wireless mesh network infrastructure solution with two main components; the Tinymesh™ Protocol Stack – embedded in Tinymesh™ Modules that go inside the devices you want to connect, and Tinymesh™ Cloud Service - a suite of data handling and internet tools to control your connected devices.

Tinymesh™ is an “out-of-the-box”, complete intelligent wireless infrastructure, with low total cost of ownership, that makes it easy and uncomplicated for all kinds of companies to create new products, services and business models by making it easier than ever before to connect, communicate with and control all kinds of meters, street lights, sensors, actuators, assets, devices, tags and other things as part of the Internet-of-Everything.
Tinymesh on Twitter Tinymesh on YouTube Tinymesh on Linked-In Tinymesh on Facebook Tinymesh Community Tinymesh Newsletter